bantuan blue print

Bantuan BLUE PRINT layak kepada semua warga selangor  yang menetap di kawasan masing-masing.

Bantuan yang akan di beri adalah berupa peralatan berharga RM5,000.00 ke bawah yang di perlukan untuk perniagaan yang di jalankan di kawasan masing-masing.Borang boleh di ambil di pejabat Penghulu Mukim di kawasan masing-masing atau di pejabat daerah di negeri Selangor.